XSTART MODULAR SOFTWARE


XSTART MODULAR SOFTWARE

Contract pentru folosirea serviciilor de Hosting

CONTRACT

Prin Contract se referă la fiecare cumpărător ("Dumneavoastră"), și ”noi" (Xstart Modular Software S.R.L / XMS). Acest Contract explică obligațiile noastre, precum și obligațiile dumneavoastră pentru diferite servicii oferite de noi. Prin utilizarea Serviciilor în cadrul acestui Contract, Dumneavoastră confirmați că ați citit și sunteți de acord cu toate condițiile acestui Contract. Regulile și politicile care există în acest moment pot fi modificate ulterior fără o notificare în prealabil.

DOMENII

Înregistrarea unui domeniu se face la cerere, insă noi nu verificăm dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părți, aceasta responsabilitate este a dumneavoastră. Trebuie sa fiți conștient ca ni se poate cere de către o instanță judecătorească să anulăm, modificăm sau să transferăm numele de domeniu. Trebuie sa fiți conștient că dacă suntem dați în judecată sau amenintați cu judecată în legătură cu numele dumneavoastră de domeniu, ne vom adresa dumneavoastră pentru a susține nevinovăția noastră și pentru a ne despăgubi pentru daunele cauzate. Prin prezentul Contract ne acordați dreptul de a furniza aceste informații unor terțe părți. Prin prezentul Contract confirmați ca Domeniu nu este înregistrat pentru scopuri contrare legii și folosirea numelui de domeniu nu va viola nici o lege sau reglementare în vigoare. XMS nu vinde sau închiriază domenii, acestea sunt disponibile prin înregistrarea lor sub tutela noastră, sau prin acordul deținatorului lor sub opțiunea de Sher.

SHARE

Prin Share se înțelege că anumite domenii deținute de terțe persoane pot fi folosite cu acordul lor. Pentru orice Share se aplică aceleași reguli stipulate în acest Contract. Persoanele care folosesc un domeniu Share nu devin proprietarii acelui domeniu fără acordul deținatorului. Persoanele care folosesc un domeniu Share sunt direct răspunzătoare de integritatea si conținutul lui, conform regulilor din acest Contract.

MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI

Sunteți de acord cu urmărirea periodică a site-ului nostru de web Sectiunea Client Info pentru a avea cunoștință de orice revizuire. Dacă nu sunteți de acord cu orice revizuire a acestui Contract, puteți înceta acest Contract în orice moment prin trimiterea unui E-mail sau a unui mesaj de poștă obișnuită către noi. Nota de încetare va fi efectivă după primirea și procesarea ei de către noi. Conform regulilor pentru înregistrarea de nume de domeniu sau subdomeniu XMS poate suspenda Contractul în cazuri precum:
- numele de domeniu / subdomeniu este utilizat în activități de fraudă sau alte activități ilicite
- numele de domeniu / subdomeniu este utilizat într-o manieră care cauzează confuzie în rândul utilizatorilor Internet
- numele de domeniu / subdomeniu este administrat într-un mod care poate pune în primejdie operațiunile DNS-ului.
Sunteți de acord că orice nerespectare a prevederilor acestei Contract poate fi considerată de către noi ca o încălcare și că noi vă putem furniza o notă scrisă, în care să descriem abuzul.

DISPUTE PENTRU NUME DE DOMENIU

Sunteți de acord ca în cazul unei dispute de nume de domeniu cu o terță parte, veți susține nevinovăția noastră și veți suporta cheltuielile de despăgubire. Dacă medierea nu are succes, atât contestatarul cât și Dumneavoastră pot rezolva disputa într-o instanță judecătorească din România.

ANUNȚURI

Ne rezervăm dreptul de a distribui informații de natură informativă și pot include note de descriere a schimbărilor, modificărilor, a noilor produse sau alte informații pentru a securiza sau îmbunătăți prezența dumneavoastră pe Internet.

TAXE

Toate taxele sunt nerambursabile în cazul în care nu respecta acest contract, cu excepția situațiilor în care se specifică. Suplimentar sunteți de acord:
- să furnizați informații actuale, complete și exacte despre dumneavoastră așa cum este cerut în cadrul procesului de înregistrare și
- să mențineți și să modificați aceste informații după cum este necesar pentru a le menține actuale, complete și exacte.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sunteți de acord că întreaga noastră răspundere este limitată, XMS nu răspunde pentru orice daune directe, indirecte, întâmplătoare, speciale sau rezultate din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciilor sau pentru costul procurării de servicii înlocuitoare. Xstart Modular Software S.R.L nu este raspunzătortor pentru conținutul site-urilor găzduite / înregistrate prin intermediul său. Persoana înregistrată este de acord că noi nu putem fi făcuți răspunzători pentru orice pierdere din cadrul înregistrării și utilizării numelui de domeniu al celui înregistrat, pentru întreruperea afacerii, sau alte daune indirecte, speciale, întâmplătoare sau rezultate de orice fel (incluzând pierderi de profit) indiferent de forma lor, contractuale, ofensă, prejudicii (incluzând neglijența), sau în alt mod, chiar dacă ni s-a semnalat posibilitatea unor astfel de daune. Sunteți de acord ca, prin înregistrarea sau rezervarea / folosirea numelui de domeniu ales, aceasta nu vă conferă imunitate în cazul obiecților privind înregistrarea, rezervarea, sau utilizarea numelui de domeniu.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Acest Contract va fi condus, interpretat și impus în conformitate cu LEGILE României. Orice acțiune judiciară legată de acest Contract trebuie întreprinsă în Cluj-Napoca, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției acestor tribunale.

MINORI

Prin acceptarea serviciilor noastre Dumneavoastră confirmați că aveți vârsta legală pentru a încheia acest Contract.

ACCEPTAREA CONTRACTULUI

Prin acceptarea serviciilor noastre, inclusiv prin efectuarea plății facturii emise de către noi, dumneavoastră confirmați că ați citit acest Contract și sunteți de acord cu toate clauzele și condițiile sale și nu vă bazați pe nici o reprezentare, garanție sau declarație, altele decât cele stabilite în acest Contract.


ABOUT THE COMPANY

DESPRE COMPANIE

What do we do?

Ce facem?

Business development, Software development, Consultation, Hosting, The quality and security of the applications

Dezvoltare business, dezvoltare software, consultații, găzduire website, asigurăm calitatea și securitatea aplicațiilor.

Who are we?

Cine suntem?

We are a New company founded in 2022, with dedicated and valuable people having over 15 years of experience on IT.

Suntem o Companie nouă înființată în 2022, cu oameni dedicați și valoroși cu peste 15 ani de experiență pe IT.

Quality is our goal

Calitatea este scopul nostru

Responsive

We build modular systems that fit to your business.

Creăm sisteme modulare ce se pot adapta usor la nevoile clientului.

Our characteristics are: healthy environment for your business, transparency, dedication.

Caracteristicile noastre sunt: mediu sănătos de lucru pentru afacerea ta, transparență, dedicare.

Partnerships

Partneriate

We are a full stack software company.

Suntem o companie ce oferă servicii de dezvoltare software complete.

We strongly collaborate with other Companies and Engineering people to offer the best solution for your business.

Colaborăm puternic cu alte companii și alți oameni din domeniu pentru a oferi cea mai bună soluție pentru afacerea ta.

CONTACT

Do you have a new project or an old one that need to be updated?

We like challenges. Lets get in touch. Send us a message:

Ai un proiect nou sau unul vechi pe care vrei sa il updatatezi?

Ne plac provocările. Hai să luăm legătura. Trimite-ne un mesaj:

   Cluj-Napoca, RO

Phone: +40 783 126 051

Telefon: 0783 126 051

Email: mailxstart@gmail.com